Trinitarisk, Kristuscentrerad teologi

Trinitarisk Kristus-centrerad teologi Uppdraget för den globala kyrkan av Gud (WKG) är att arbeta med Jesus för att leva och predika evangeliet. Vår förståelse av Jesus och hans goda nyheter om nåd har förändrats fundamentalt genom en reformering av våra läror under det sista decenniet av 20-talet. Som ett resultat är WKG: s befintliga trosuppfattningar nu också i linje med de bibliska doktrinerna från den historisk-ortodoxa kristna trosbekännelsen.

Nu när vi befinner oss i det första decenniet av 21-talet fortsätter omvandlingen av WKG med fokus på teologisk reformation. Denna reformation utvecklas på grundval som ger alla reformerade WKG-läror ett fast grepp - det är svaret på den oerhört viktiga teologiska frågan:

Vem är jesus

Vem är nyckelordet i denna fråga. Kärnan i teologin är inte ett begrepp eller ett system, utan en levande person, Jesus Kristus. Vem är den här personen Han är fullständigt Gud, att vara en med Fadern och den Helige Ande, den andra personen i treenigheten, och han är helt mänsklig, att vara en med hela mänskligheten genom sin inkarnation. Jesus Kristus är Guds och människans unika förening. Det är inte bara fokus för vår akademiska forskning, Jesus är vårt liv. Vår tro är baserad på hans person och består inte av idéer eller trosuppfattningar om honom. Våra teologiska överväganden härrör från en djup handling av förundran och tillbedjan. I själva verket är teologi tro på sökande efter förståelse.

Medan vi studerat trovärdigt vad vi kallar trinitarisk, Kristuscentrerad teologi under de senaste åren, har vår förståelse för de grundläggande principerna i våra reformerade principer utvidgats avsevärt. Vårt mål är nu att informera predikanter och medlemmar i WKG om den fortsatta teologiska reformeringen av deras religiösa samhälle och att kalla dem att delta aktivt. Genom vår gemensamma vandring med Jesus växer vår kunskap och fördjupas och vi ber om hans vägledning för varje ytterligare steg.

När vi fördjupar djupare i detta material, bekänner vi bristen på vår förståelse och förmåga att förmedla en sådan djup sanning. Å ena sidan är det mest lämpliga och användbara svaret på den överväldigande teologiska sanningen som vi förstår i Jesus helt enkelt att lägga vår hand över vår mun och förbli i tyst tystnad. Å andra sidan känner vi också den Helige Andes uppmaning att förkunna denna sanning - att trumfas från taken, inte i arrogans eller nedlåtelse, men i kärlek och med all den klarhet som är tillgänglig för oss.

av Ted Johnston


pdf Broschyr om WKG Schweiz