Varför svarar inte Gud min bön?

340 varför Gud inte hör min bön"Varför hör inte Gud min bön?", säger jag alltid till mig själv att det måste finnas en bra anledning till det. Jag kanske inte bad hans vilja, vilket är ett bibliskt krav för besvarade böner. Kanske har jag fortfarande synder i mitt liv som jag inte har ångrat. Jag vet att om jag stannade i Kristus och i hans ord, skulle mina böner vara mer benägna att bli besvarade. Kanske är det en fråga om tro. När jag ber händer det mig att jag ber om något, men jag tvivlar på om min bön överhuvudtaget är värd att besvara. Gud svarar inte på böner som inte är förankrade i tro. tror jag, men ibland känner jag mig som pappan i Markus 9,24som ropade förtvivlat: «Jag tror; hjälp min misstro!" Men kanske en av de viktigaste anledningarna till de upprörande bönerna är att jag borde lära känna honom på djupet.

När Lazarus dog, informerade hans systrar Marta och Maria Jesus att Lazarus var mycket sjuk. Jesus förklarade sedan för sina lärjungar att denna sjukdom inte skulle leda till döden utan skulle tjäna till att förhärliga Gud. Han väntade ytterligare två dagar innan han slutligen tog sig till Betanien. Då hade Lazarus redan gått bort. Marta och Maria hade uppenbarligen inte besvarats. Jesus var medveten om att detta skulle hjälpa Marta och Maria samt lärjungarna att lära sig och upptäcka något mycket viktigt! När Marta sedan talade med honom om vad de trodde var en sen ankomst, sa han till henne att Lazarus skulle återuppstå. Hon hade redan förstått att det skulle bli en uppståndelse på "Sista dagen". Vad hon dock inte hade förstått var att Jesus själv är uppståndelse och liv! Och att den som tror på honom skulle leva även om han dog. Vi läser om detta samtal i Johannes 11, 23-27: «Jesus säger till henne: Din bror kommer att återuppstå. Marta säger till honom: Jag vet att han kommer att återuppstå - vid uppståndelsen den sista dagen. Jesus sa till henne: Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig kommer att leva även om han dör; och den som lever och tror på mig kommer aldrig att dö. Tror du på det Hon sa till honom: Ja, Herre, jag tror att du är Kristus, Guds Son, som kom in i världen. »Kort innan Jesus kallade Lazarus från graven, sade han en bön i närvaro av de sörjande människorna, så att de trodde att han var Messias som skickades av Gud: «Jag vet att du alltid hör mig; men för de människor som står runt säger jag det så att de tror att du har skickat mig.

”Om Jesus hade hört Marta och Marias begäran omedelbart efter att de hade uppförts till honom, skulle många ha missat den viktiga lektionen. På samma sätt kan vi fråga vad som skulle hända i våra liv och med vår andliga tillväxt om alla våra böner skulle besvaras snabbt? Vi skulle säkert beundra Guds uppfinningsrikedom; men aldrig verkligen lära känna honom.

Guds tankar når långt bortom vårt. Han vet vad, när och hur mycket någon behöver. Han beräknar alla personliga behov. Om han ger mig en begäran, betyder det inte att uppfyllelsen skulle vara bra för en annan person som bad om detsamma.

Så nästa gång vi känner att Gud överger oss med oönskade böner, borde vi se långt utöver våra förväntningar och förväntningar hos andra. Låt oss, som Martha, skrika ut vår tro på Jesus, Guds Son, och vänta på honom som vet vad som är bäst för oss.

av Tammy Tkach


pdfVarför svarar inte Gud min bön?