Hur är ditt samvete utbildat?

403 hur är ditt samvete utbildat Ett barn vill ha en "kex", men vänder sig bort från kakan. Den påminner om vad som hände förra Malachi när, utan att fråga, tog en "kex". En tonåring kommer hem fem minuter före planerad tid eftersom han inte vill bli ombedd för sen ankomst. Skattebetalarna ser till att de redovisar sina inkomster helt och hållet eftersom de inte vill betala böter när deras skattedeklarationer kontrolleras. Rädslan för straff hindrar många från att göra något fel.

Vissa är inte oroliga, men anser att deras handlingar är obetydliga eller tror att de inte skulle fånga sig. Vi har alla hört folk säga att deras handlingar gör ingen skada för någon; varför då bli upprörd?

Fortfarande gör andra det rätta, helt enkelt för att det är rätt sak att göra. Vad är orsaken till att vissa har ett välutvecklat samvete medan andra inte verkar vara oroliga för konsekvenserna av vad de gör eller inte gör? Var kommer integritet från?

I Rom 2,14: 17 talar Paulus om judar och icke-judar och deras respektive relation till lagen. Judarna leddes av Moses lag, men vissa icke-judar som inte hade lagen gjorde naturligtvis vad lagen krävde. "I deras handlingar var de en lag för sig själva".

De handlade enligt deras samvete. Frank E. Gaebelein nämner i The Expositor's Bible Kommentary (en bibelkommentar) Samvete är en "gudgiven monitor". Detta är betydelsefullt eftersom vi utan samvete eller monitor skulle instinktivt agera som djur. Instinkt skapas också av Gud, men det ger oss inte kunskap om lagen eller fel.

När jag agerade felaktigt som barn såg mina föräldrar till att jag förstod vad jag gjorde och att jag också kände mig skyldig till det. Skuld hjälpte mig att skärpa mitt samvete. Till denna dag, om jag gör något fel, eller till och med en felaktig handling eller tror vårda felaktiga tankar, jag upplevde ånger och försöker lyssna sedan rätta till problemet.

Det verkar som att vissa föräldrar idag inte använder skuld som "lärare". «Det är inte politiskt korrekt. Skuld är inte sunt. Det skadar barnets självkänsla ». Visst kan fel typ av skuld vara skadligt. Men rätt korrigering, undervisningen om rätt och fel och sund ånger behöver barn för att bli integrerade vuxna. Varje kultur i världen har ett slags rätt och fel och åläggs påföljder för brott mot landets lagar. Det är sorgligt, till och med hjärtskärande, att se hur många som tappar sin medvetenhet om integritet och samvete.

Den enda som hjälper oss att uppnå integritet är Helige Ande. Integritet kommer från Gud. Veiledningen för ett känsligt samvete växer när vi lyssnar på den Helige Ande och låt honom styra oss. Våra barn måste läras skillnaden mellan rätt och fel och att bli lärda hur man lyssnar på deras gudsamvete samvete. Vi måste alla lära oss att lyssna. Gud har gett oss den här inbyggda bildskärmen för att hjälpa oss att leva ett ärligt, integritetfritt liv och gå vidare med varandra.

Hur är ditt samvete utbildat? - Mark till en bra punkt eller dulled av brist på användning? Låt oss be att den Helige Anden ska skärpa vår medvetenhet om rätt och fel, så att vi kan leda ett integrerat liv.

av Tammy Tkach


pdfHur är ditt samvete utbildat?