Försoning - vad är det?

Vi predikanter har vana att ibland använda termer som många människor, särskilt nya kristna eller besökare helt enkelt inte förstår. Efter en prek som jag gav nyligen, blev jag påminnad om behovet av att definiera termer när någon kom till mig och bad mig att förklara ordet "försoning". Det är en bra fråga, och om en person har den frågan kan den vara relevant för andra. Därför skulle jag vilja ägna detta program till det bibliska begreppet "försoning".

Under hela mängden mänsklig historia har majoriteten av människor varit i ett tillstånd av utlänning från Gud. Vi har tillräckligt med bevis i rapporterna om mänskligt misslyckande att komma överens, vilket helt enkelt är en återspegling av bortfall från Gud.

Som aposteln Paulus skrev i Kolosser 1,21-22: "Även du, som en gång var aliene och fiender i era onda gärningar, har han nu försonat med döden av hans dödliga kropp, att han presentera heliga och fläckfria och fläckfria inför honom . "

Det var aldrig Gud som måste försonas med oss, men vi måste försonas med Gud. Som Paulus sa var alienering i människans sinne, inte i Guds sinn. Guds svar på mänsklig alienation var kärlek. Gud älskade oss till och med när vi var hans fiender.

Paulus skrev följande till kyrkan i Rom: "Om vi ​​försonades med Gud genom döden av hans son när vi fortfarande var fiender, hur mycket mer kommer vi att räddas av hans liv nu när vi försonats" (Romarna 5,10).
Paulus berättar för oss att det inte stannar där: ”Men hela Gud som försonade oss med sig själv genom Kristus och gav oss det kontor som förkunnar försoning. Eftersom Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv och räknade inte sina synder mot dem ... " (2 Korinter 5,18: 19).

Några vers senare skrev Paulus hur Gud i Kristus försonade hela världen med sig själv: ”För det glädde Gud att allt överflöd skulle bo i honom och genom honom försonade han allt med sig själv, vare sig det på jorden eller i Himlen genom att göra fred genom sitt blod på korset " (Kolosserna 1,19: 20).
Gud har försonat alla människor genom Jesus, vilket innebär att ingen är utesluten från Guds kärlek och kraft. För alla som någonsin levde, var en plats reserverad på Guds bordets tablett. Men inte alla har Guds ord om kärlek och förlåtelse trodde på dem, inte alla har accepterat sitt nya liv i Kristus, bröllopsklänningar klädd, förberedde Kristus för dem och tagit deras plats vid bordet.

Det är anledningen till att det är ministeriet för försoning - det handlar om vår uppgift att sprida de goda nyheterna att Gud redan har försonat av Kristi blod med sig själv, världen, och det är vad alla människor behöver göra Det är att tro på de goda nyheterna, vända sig till Gud i ånger, ta upp ditt kors och följ Jesus.

Och vilket underbart budskap det är. Må Gud välsigna oss alla i hans glada arbete.

av Joseph Tkach


pdfFörsoning - vad är det?