Att uppfylla lagen

363 uppfyller lagen «Det är faktiskt ren nåd att du är frälst. Du kan inte göra annat än att acceptera det som Gud ger dig. Du har inte tjänat det genom att göra någonting; eftersom Gud inte vill att någon ska kunna lita på sina egna prestationer inför honom » (Efesierna 2,8-9 GN).

Paulus skrev: "Kärlek skadar inte ens granne; så nu är kärleken till lagen uppfyllelse » (Romarna 13,10 Zurich Bible). Det är intressant att vi av naturen tenderar att vända detta uttalande. Vi vill särskilt veta var vi är i relationer. Vi vill kunna se tydligt hur vi står med de andra. Tanken att lagen är sättet att uppfylla kärlek är mycket lättare att mäta, lättare att hantera än tanken att kärlek är sättet att uppfylla lagen.

På detta sätt att tänka finns det problemet att en person kan uppfylla lagen utan att älska. Men man kan inte älska utan att därmed uppfylla lagen. Lagen ger instruktioner om hur en person som älskar kommer att uppträda. Skillnaden mellan lag och kärlek är att kärleken fungerar inifrån, en person ändras från insidan; lagen påverkar däremot endast det externa, det yttre beteendet.

Det beror på att kärlek och lag har mycket olika idéer. En person som styrs av kärlek behöver inte instruktioner om hur man uppför sig kärleksfullt, men en lagledd person behöver det. Vi är rädda för att vi utan goda riktlinjer, såsom den lag som tvingar oss att agera ordentligt, inte kommer att uppträda i enlighet därmed. Sann kärlek är emellertid inte villkorlig, den kan inte tvingas eller tvingas. Den ges fritt och fritt, annars är det inte kärlek. Det kan vara vänligt accepterande eller erkännande, men inte kärlek, för kärlek är inte ett villkor. Antagande och erkännande är vanligtvis betingade och ofta förvirrade med kärlek.

Det är anledningen till att vår så kallade kärlek så lätt överväldigas när de människor vi älskar inte uppfyller våra förväntningar och krav. Den här typen av kärlek är egentligen bara ett erkännande som vi ger eller kvarhåller beroende på beteende. Många av oss har behandlats på detta sätt av våra föräldrar, lärare och överordnade, och vi behandlar ofta våra barn med förlorade tankar.

Kanske är det därför vi känner oss så obekväma över tanken att tro på Kristus har överträffat lagen. Vi vill mäta andra med något. Men om de räddas av nåd genom tro, vad de egentligen är, så behöver vi inte längre en skala. Om Gud älskar dem trots deras synder, hur kan vi så lite uppskatta dem och hålla tillbaka kärlek från dem, om de inte handlar enligt våra idéer?

Jo, den goda nyheten är att vi alla är räddade av nåd endast genom tro. Vi kan vara väldigt tacksamma för det eftersom ingen utom Jesus har nått frälsningens mått. Tack gud för hans ovillkorliga kärlek genom vilken han förlorar oss och förvandlar oss till Kristi natur!

av Joseph Tkack


pdfAtt uppfylla lagen