Alltför bra för att vara sant

236 du får ingenting gratis De flesta kristna tror inte på evangeliet - de tror att frälsning bara kan uppnås om man tjänar det genom tro och ett moraliskt perfekt liv. "Du får ingenting i livet." "Om det låter för bra för att vara sant, är det förmodligen inte sant." Dessa välkända fakta om livet införs upprepade gånger i var och en av oss genom personliga upplevelser. Men det kristna budskapet är emot det. Evangeliet är verkligen mer än vackert. Det erbjuder en gåva.

Den sena trinitariska teologen Thomas Torrence uttryckte det på detta sätt: "Jesus Kristus dog för dig just för att du är syndig och helt ovärdig för honom och därmed gjorde dig till din egen, även före och oavsett din tro på honom har bundit dig till honom så mycket genom hans kärlek att han aldrig kommer att släppa dig. Även om du avvisar honom och skickar dig till helvetet, kommer hans kärlek aldrig att upphöra ". (The Mediation of Christ, Colorado Springs, CO: Helmers & Howard, 1992, sidan 94).

Det låter faktiskt för bra för att vara sant! Kanske därför tror de flesta kristna inte verkligen på det. Kanske är det därför som de flesta kristna tror att bara de som tjänar genom tro och ett moraliskt oklanderligt liv, kommer att få frälsningen.

Bibeln säger emellertid att Gud redan har gett oss allt - nåd, rättvisa och frälsning - genom Jesus Kristus. Vi kan inte hjälpa det. Detta fullkomliga engagemang för oss, denna obeskrivliga kärlek, denna ovillkorliga nåd, allt vi inte ens hoppades kunna tjäna oss i tusen liv.

De flesta av oss tror fortfarande att evangeliet främst handlar om att förbättra vårt beteende. Vi tror att Gud bara älskar de som "räter upp och tar rätt väg". Men enligt Bibeln handlar inte evangeliet om att förbättra beteendet. 1 Johannes 4,19 säger att evangeliet handlar om kärlek - inte att vi älskar Gud, utan att han älskar oss. Vi vet alla att kärlek inte kan åstadkommas med våld eller kraft, eller genom lag eller avtal. Det kan endast ges och accepteras frivilligt. Gud gillar att ge dem och vill att vi öppet ska acceptera att Kristus bor i oss och gör att vi kan älska honom och varandra.

I 1. Cor. 1,30 står för Jesus Kristus är vår rättfärdighet, vår helighet och vår frälsning. Vi kan inte erbjuda honom rättvisa. I stället litar vi på honom att vara allt för oss där vi är maktlösa. För att han först älskade oss, har vi blivit fritt från våra själviska hjärtan för att älska honom och varandra.

Gud älskade dig redan innan du ens föddes. Han älskar dig trots att du är en syndare. Han kommer aldrig sluta älska dig, även om du misslyckas varje dag för att leva upp till hans rättvisa och behagliga beteende. Det är den goda nyheten - evangeliets sanning.

av Joseph Tkach


pdfI livet får du ingenting gratis!