Avsikter eller bön

423-förord ​​eller bön Återigen har ett nytt år påbörjats. Många har gjort goda intentioner för det nya året. Ofta handlar det om personlig hälsa - speciellt efter många mat och dryck under semestern. Människor över hela världen är engagerade i att göra mer sport, äta mindre godis och vill i allmänhet göra mycket bättre. Även om det inte finns något fel i att fatta sådana beslut saknar vi kristna något i detta tillvägagångssätt.

Dessa avsikter har alla något att göra med vår mänskliga viljestyrka, så de sviker ofta. Faktum är att experter har följt framgången med nyårets resolutioner. Resultaten är inte uppmuntrande: 80% av dem misslyckas redan före andra veckan i februari! Som troende är vi särskilt medvetna om hur fattiga vi människor är. Vi känner till känslan som aposteln Paul beskriver i Romans 7,15: Jag vet inte vad jag gör. Eftersom jag inte gör vad jag vill men vad jag hatar gör jag. Man kan höra Paulus frustration vid sin egen brist på viljestyrka, eftersom han verkar veta vad Gud vill att han ska vara.

Lyckligtvis, som kristna, behöver vi inte vår egen beslutsamhet. Vi kan vända oss till något som är mycket effektivare än villigheten att förändra oss själva: vi kan vända oss till bön. Genom Jesus Kristus och den Heliga Andes inbäddning kan vi med självsäkerhet be för vår Fader. Vi kan ta våra rädslor och oro, våra glädje och våra djupa bekymmer över honom. Det är mänskligt att titta på framtiden och att hoppas på det kommande året. I stället för att göra goda intentioner som snart kommer att blekna, uppmuntrar jag dig att gå med mig och förbinder mig att göra 2018 årets bön.

Ingenting är för obetydligt för att ta det till vår kärleksfulla Fader. Men i motsats till avsikterna i början av året är bön inte bara viktig för oss. Vi kan också använda bön som ett tillfälle att ta andras bekymmer inför Herren.

Privilegiet med bön för det nya året uppmuntrar mig mycket. Du kan se mina egna mål och förväntningar för 2018. Men jag vet att jag är ganska maktlös att göra det. Men jag vet att vi tillber en kärleksfull och allsmäktig Gud. I kapitel åtta i brevet till romarna, bara ett kapitel efter hans uppmaning att klaga på sin egen svaga vilja, uppmuntrar Paulus oss: Men vi vet att de som älskar Gud gör allt för det bästa, de som kallas efter hans beslut (Romarna 8,28). Gud är aktiv i världen, och hans allsmäktiga, kärleksfulla vilja är inriktad på sina barns välbefinnande, oavsett omständigheterna där de lever.

Några av er kanske har haft ett mycket bra år på 2017 och är ganska optimistiska för framtiden. För andra var det ett svårt år, fullt av kamp och motgångar. De är rädda för att 2018 skulle kunna leda till större bördor på dem. Oavsett vad detta nya år ger oss, är Gud närvarande, redo att lyssna på våra böner och förfrågningar. Vi har en oändlig kärleks gud, och ingen oro som vi kan ta med honom är för obetydlig. Gud är nöjd med våra önskemål, vår tacksamhet och våra bekymmer i nära samtal med honom.

I bön och i tacksamhet,

Joseph Tkach

president
GRACE COMMUNION INTERNATIONAL


pdfAvsikter eller bön