Guds visdom

059 Guds visdom Det finns en framstående vers i Nya testamentet där aposteln Paulus talar om Kristi kors som dårskap för grekerna och en besvär för judarna (1 Kor 1,23) , Det är lätt att förstå varför han gör det uttalandet. Trots allt, i grekernas syn var sofistikering, filosofi och utbildning en sublim aspiration. Hur skulle en korsfästare kunna förmedla kunskap alls?

För det judiska sinne var det ett skrik och en önskan att vara fri. I deras historia attackerades de av många makter och ofta förödmjukades av ockupationsmakten. Oavsett om det var assyrierna, babylonierna eller romarna, hade Jerusalem upprepade gånger plyndrats och invånarna blev hemlösa. Vad skulle en hebreisk vilja för mer än någon som skulle ta hand om det och slå tillbaka till fienden? Hur kunde en Messias som korsfästes vara någon hjälp alls?

Korset var dumhet för grekerna. För judarna var det en olägenhet, en stötesten. Vad finns det om Kristi kors, eftersom det resolut motsatte sig allt som åtnjöt makten? Korsfästelsen var förnedrande, skamfull. Det var så förödmjukande att romarna, som var så specialiserade på tortyrkonsten, garanterade sina egna medborgare att en romare aldrig skulle korsfästas. Inte bara var hon förödmjukande, hon var också smärtsam. Faktum är att det engelska ordet excruciating (irriterande) kommer från två latinska ord: "ex cruciatus" eller "från korset". Korsfästelsen var det typiska ordet för plåga.

Gör det inte för oss att pausa? Kom ihåg - Förnedring och Torment. Det var så som Jesus valde att förlänga sin räddande hand till oss. Du ser, vad vi kallar synd, men tragiskt trivialiserande, bryter ner värdigheten för vilken vi skapades. Det ger förödmjukelse till vårt väsen och smärta för vår existens. Hon skiljer oss från Gud.

På Godfredag ​​för två tusen år sedan tog Jesus den yttersta förödmjukelsen och yttersta smärtan för att återfå oss till ett värdigt förhållande med Gud och vår själs helande. Kommer du ihåg att detta var gjort för dig och vill du acceptera hans gåva?

Då kommer du att upptäcka att det är synd som är dårskap. Vår största svaghet är inte en fiende från utsidan, utan fienden inifrån. Det är vår egen svaga vilja som gör oss snubbla. Men Jesus Kristus befriar oss från syndens dårskap och från vårt eget själs svaghet.

Det här är den verkliga anledningen till att aposteln fortsatte att förkunna att han predikade Jesus Kristus korsfäst, vilken var Guds kraft och Guds visdom. Kom till korset och upptäck dess kraft och visdom.

av Ravi Zacharias


pdfGuds visdom