Om jag var Gud

Om jag ska vara helt ärlig har jag ibland svårt att förstå Gud. Han fattar inte alltid de beslut jag skulle fatta om jag var i hans ställe. Till exempel, om jag var Gud skulle jag inte låta det regna över fälten av elaka och hatiska bönder. Bara goda och ärliga bönder skulle få regn från mig, men Bibeln säger att Gud låter sitt regn falla över de rättfärdiga och orättfärdiga (Matteus 5,45).

Om jag var Gud skulle bara de onda människorna dö tidigt och de goda människorna skulle ha långa, lyckliga liv. Men Bibeln säger att Gud ibland låter de rättfärdiga gå under för att de ska fly från det onda (Jesaja 57:1). Om jag var Gud, skulle jag alltid låta alla veta exakt vad de kan förvänta sig i framtiden. Det skulle inte vara någon fråga om vad jag tänkte på något. Det hela skulle vara noggrant planerat och lätt att förstå. Men Bibeln säger att Gud bara låter oss se genom en grumlig spegel (1. Korintierbrevet 13:12). Om jag var Gud skulle det inte finnas något lidande i den här världen. Men Gud säger att denna värld inte tillhör honom, utan djävulen, och därför går han inte alltid in och låter saker hända som vi inte kan förstå (2. Korintierbrevet 4:4).

Om jag vore Gud, då skulle kristna inte bli förföljda, trots allt försöker de bara följa Gud och göra vad han säger åt dem att göra. Men Bibeln säger att alla som följer Gud kommer att bli förföljda (2. Timoteus 3:12).

Om jag var Gud skulle livets utmaningar vara lika svåra för alla. Men Bibeln säger att vi alla kämpar med olika saker, och att våra strider ska kämpas av oss och ingen annan. (Hebréerna 12: 1)

Jag är inte Gud - lyckligtvis för den här världen. Gud har en bestämd fördel framför mig: Han är allvetande och jag är inte. Att döma av de val som Gud gör för mitt liv eller en annan persons liv är ren dumhet, för bara Gud vet när man ska ta emot regn och när inte. Endast han vet när han ska leva eller dö. Han vet bara när det är bra för oss att förstå saker och händelser och när inte. Bara han vet vilka slagsmål och utmaningar som ger de bästa resultaten i våra liv och vilka som inte gör det. Endast han vet hur han arbetar på oss, så att han blir förhärligad.

Så det handlar inte om oss, bara om honom och därför bör vi rikta blicken mot Jesus (Hebr 12: 2). Det är inte alltid lätt att lyda, men det är fortfarande ett bättre alternativ än att tro att jag skulle göra det bättre än Gud.

av Barbara Dahlgren


pdfOm jag var Gud?