Disclaimer (disclaimer)

Ansvar för innehåll

Även om vi strävar efter aktualitet, fullständighet och noggrannhet av innehållet på våra sidor, kan vi inte garantera detta. Guds världskyrka (WKG Schweiz) utesluter all ansvar för eventuella skador i samband med användningen av webbplatsen och informationen däri. Vi påpekar uttryckligen att den enskilde användningen av webbplatsen inte skapar några avtalsförhållanden mellan WKG Switzerland och webbplatsanvändaren.

Ansvar för länkar

Vår hemsida innehåller länkar till tredje parts webbplatser (sk externa länkar). Denna webbplats är enbart ansvaret för respektive operatör. Vid anbringandet av länkarna kontrollerade WKG Schweiz det främmande innehållet för att avgöra om eventuella lagöverträdelser skulle kunna föreligga. Vid denna tidpunkt var inga överträdelser uppenbara. WKG Schweiz har dock ingen inverkan på den nuvarande och framtida utformningen av innehållet på dessa externa webbplatser. Anknytningen till externa länkar betyder inte att WKG Switzerland accepterar innehållet bakom länken från andra webbplatsoperatörer. Detta gäller också i synnerhet länkarna på dessa externa webbplatser samt till innehållet på de sidor som reklammaterial (som textannonser, banners) leder till.

integritet

Detaljerad information om hantering av personuppgifter för webbplatsanvändare förklaras i WKG Schweiz sekretesspolicy.

Copyright

Innehållet på denna webbplats är föremål för schweizisk upphovsrätt. All användning, duplicering, reproduktion eller reproduktion av innehållet på denna webbplats eller delar därav är förbjudet utan WKG Schweiz samtycke.

Laglig giltighet av denna ansvarsfriskrivning

Skulle enskilda regler eller formuleringar av denna ansvarsfriskrivning vara eller bli ineffektiva, förblir de återstående bestämmelserna opåverkade i deras innehåll och giltighet.

Uppdateringar

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera vår ansvarsfriskrivning när som helst och anpassa oss till nya juridiska krav.

Juli 2018


pdfJuridiska