Fokusera på Jesus

474 synpunkt jesusKära läsare, kära läsare

Du håller i en ny upplaga av tidningen "SUCCESSION" med namnet "FOKUS JESUS" i dina händer. Ledningen för WKG (Worldwide Church of God Switzerland) har beslutat att ge ut en egen tidning i samarbete med WKG (Tyskland). Jesus är vårt fokus. Jag tittar på bilden på den unga kvinnan på förstasidan och låter mig smittas av hennes entusiasm. Hon tittar inte på mig med sina glänsande ögon, utan ser något som helt fascinerar henne. Kan det vara JESUS? Exakt denna fråga vill Gud väcka i henne, eftersom han vill inspirera varje människa med sin kärlek och lysa upp varje liv med sitt ljus. Du är dyrbar och älskad i Jesu ögon. Men har han också en förväntning på dig? Acceptera hans villkorslösa kärlek!

Den ledande versen i titeln på tidningen "FOKUS JESUS" finns i kapitlet Johannesevangeliet 6,29: "Det är Guds verk att du tror på honom som han har sänt." Den Allsmäktige sände Jesus till jorden för att rädda oss människor, för att lösa oss från vår synd, för att tala rättfärdigt, för att hela, för att förmana, för att uppmuntra och trösta. Han skulle vilja leva med oss ​​för alltid i innerlig kärlek. Vad är ditt personliga engagemang för denna nåd, denna oförtjänta gåva? Att tro på Jesus, att lita på honom fullt ut, eftersom han är Frälsaren för dig och mig.

Jag medger: Jag kan inte rädda mig själv med alla mina så kallade bra prestationer, uppoffringar och kärlekstjänster, för jag är helt beroende av Jesus. Han är den enda som kan rädda mig. Jag är inte rädd att acceptera hans fullständiga hjälp för att bli räddad av honom. Känner du mig? De vill träffa Jesus ”på sjöns vatten”. Så länge du håller ögonen på Jesus kommer du närma honom. Så snart du fokuserar på de höga vågorna i ditt liv verkar du sjunka i vattnet. Jesus närmar sig dig, tar din hand och tar dig i säkerhet - med dig! Din tro är Guds verk på dig.

Toni Püntener


pdfFokusera på Jesus