Vete kornet

475 vete kornet

Kära läsare

Det är sommar. Mina ögon sopa över ett brett kornfält. Spikes mogna i varmt solljus och är snart redo för skörd. Bonden väntar tålmodigt tills han kan ta in sin skörd.

När Jesus gick genom ett kornfält med sina lärjungar, slet de ut veteöron, rasade dem i sina händer och nöjde sin största hunger med kornen. Vad några korn gör är fantastiskt! Senare sa Jesus till apostlarna: "Skörden är stor, men det finns få arbetare där" (Matteus 9,37 Ny Geneva-översättning).

Du kära läsare, titta med mig över kornfältet och vet att det finns en stor skörd som är förknippad med mycket arbete. Jag vill uppmuntra dig att tro att du är en värdefull arbetare i Guds skörd och samtidigt hör till skörden. De har möjlighet att be för arbetarna och att lyckas såväl som att tjäna sig själva. Om du gillar Focus Jesus, ge den här tidningen till en intresserad person eller prenumerera på den. Så hon kan delta i de nöjen som inspirerar dig. Utför ditt uppdrag med ovillkorlig kärlek och följ i Jesu fotspår. Jesus, det levande brödet från himmelen, uppfyller hungersnöden hos varje brödlös man.

Spannbonden är mästaren över hela skörden och bestämmer rätt tid för den. Ett vetekorn - vi kan jämföra det med det - faller till marken och dör. Men det är inte över. Från ett enda korn växer ett nytt öra som ger mycket frukt. «Den som älskar sitt liv förlorar det; och som hatar sitt liv i den här världen kommer att behålla det för evigt liv » (Johannes 12,25).

Med detta perspektiv ser du verkligen Jesus, som har föregått dig till döden. Genom sin uppståndelse ger han dig i hans nåd det nya livet.

Nyligen firade vi pingst, den första skördefestivalen. Denna fest vittnar om Helige Andes utbrott över de troende. Liksom männen och kvinnorna i den tiden, kan vi idag förkunna att någon som tror på den uppståndna Jesus, Guds Son, som hans Förlossare är en del av den första skörden.

Toni Püntener


pdfVete kornet