Tro - se det osynliga

Det är bara fem till sex veckor innan vi firar Jesu död och uppståndelse. Två saker hände oss när Jesus dog och blev uppvuxen. Det första är att vi dog med [i] honom. Och det andra är att vi är uppvuxna hos honom.

Aposteln Paulus uttrycker det så här: Om du nu har uppstått med Kristus, se efter det som är ovan, där Kristus är och sitter på Guds högra sida. Sök det som är ovan, inte det som finns på jorden. För du dog och ditt liv är dolt med Kristus i Gud. Men när Kristus, ditt liv, kommer att uppenbaras, kommer du också att uppenbaras med honom i härlighet (Kolosserna 3,1-ett).

När Kristus dog på korset för våra synder, dödades all mänsklighet där, inklusive dig och jag, i andlig mening. Kristus dog som vår representant, i vår plats. Men inte bara som vår ersättare dog han och stod upp som vår representant från de döda. Det betyder att när han dog och blev uppvuxen dog vi med honom och uppvuxen med honom. Det betyder att Fadern accepterar oss på grundval av det vi är i Kristus, hans älskade Son. Jesus representerar oss inför Fadern i allt vi gör så att det inte längre är vi som gör det, utan Kristus i oss. I Jesus befriades vi från syndens kraft och dess straff. Och i Jesus har vi ett nytt liv i honom och Fadern genom den Helige Ande. Bibeln kallar den född igen eller uppifrån. Vi föddes uppifrån genom Heliga Andes kraft att leva ett helt liv i en ny andlig dimension.

Enligt versen vi läste tidigare, liksom flera andra vers lever vi med Kristus i ett himmelskt kungarike. Den gamla själen dog och ett nytt jag kom till liv. De är nu en ny skapelse i Kristus. Den spännande sanningen att vara en ny skapelse i Kristus är att vi nu är identifierade med honom och han med oss. Vi borde aldrig betrakta oss som separata, ifrån Kristus. Vårt liv är dolt med Kristus i Gud. Vi är grundligt identifierade med Kristus. Vårt liv är i honom. Han är vårt liv. Vi är en med honom. Vi bor i den. Vi är inte bara jordiska invånare; vi är också invånare i himlen. Jag beskriver det som att bo i två tidszoner - de tillfälliga, fysiska och eviga, himmelska tidzoner. Det är lätt att säga de sakerna. Det är svårare att se dem. Men de är sanna, trots att vi kämpar med alla de dagliga problemen vi står inför.
 
Paul beskrev det i 2. Korinthierbrevet 4,18 enligt följande: vi som inte ser det synliga, utan det osynliga. För det som är synligt är tidsmässigt; men det som är osynligt är evigt. Det är precis poängen med allt detta. Det är kärnan i tron. När vi ser denna nya verklighet av vilka vi är i Kristus, förändrar det allt vårt tänkande, inklusive vad vi kan gå igenom just nu. När vi ser oss själva som bosatta i Kristus, gör det en värld av skillnad hur vi kan klara av detta nuvarande livs angelägenheter.

av Joseph Tkach


pdfTro - se det osynliga