Trossteg

595 trossteg De var vänner till Jesus Kristus och han älskade syskon Marta, Maria och Lazarus varmt. De bodde i Betania, några kilometer från Jerusalem. Genom hans ord, handlingar och mirakel uppmuntras de att tro på honom och hans goda nyheter.

Strax före påskfirandet ringde de två systrarna Jesus för hjälp eftersom Lazarus var sjuk. De trodde att om Jesus var med dem kunde han läka honom. På den plats där Jesus och hans lärjungar hörde nyheten, sade han till dem: "Denna sjukdom leder inte till döden utan tjänar till att förhärna människosonen." Han förklarade för dem att Lazarus sov, men det innebar också att han hade dött. Jesus tillade att detta var en möjlighet för alla att ta ett nytt steg i tron.

Nu tog Jesus och lärjungarna vägen till Betania, där Lasarus hade varit i graven i fyra dagar. När Jesus kom, sa Marta till honom: «Min bror har dött. Men även nu vet jag: vad du ber om av Gud kommer han att ge dig ». Så vittnade Marta att Jesus hade Faderens välsignelse och hörde hans svar: «Din bror kommer att återuppståndas för jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig kommer att leva även om han dör och den som bor där och tror på mig kommer aldrig att dö. Tror du det? » Hon sa till honom: "Ja, herr, jag tror".

När Jesus senare stod framför Lazarus grav med de sörjande och beordrade att stenen skulle tas bort, bad Jesus Marta ta ytterligare ett steg i tron. "Om du tror att du kommer att se Guds ära". Jesus tackade sin far för att han alltid lyssnade på honom och ropade högt: "Lasarus kom ut!" Den avlidne svarade på Jesu kallelse, kom ut ur graven och bodde (från John 11).

I hans ord: "Jag är uppståndelsen och livet" tillkännagav Jesus att han är döden och livet själv. Marta och Maria trodde på Jesus och såg bevisen när Lazarus kom ut ur graven.

Några dagar senare dog Jesus på korset för att betala av vår skuld. Hans uppståndelse är det största underet. Jesus lever och är en uppmuntran för dig att han kommer att kalla dig med namnet och att du kommer att återuppstå. Din tro på Jesu uppståndelse ger dig säkerheten att du också kommer att delta i hans uppståndelse.

av Toni Püntener