Integritetspolicy

Worldwide Guds kyrka (WKG Schweiz) tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar. Vi behandlar dina personuppgifter konfidentiellt och i enlighet med de lagstadgade dataskyddsföreskrifterna och denna dataskyddsförklaring. Genom att använda webbplatsen godkänner du insamling, behandling och användning av data enligt nedan. Vår webbplats drivs i ett schweiziskt datacenter.

Vår webbplats kan vanligtvis användas utan att lämna personuppgifter. Undantag är områden och tjänster som naturligtvis kräver personuppgifter (t.ex. beställningar). Sådan personlig information kommer endast att användas och lagras för de ändamål som anges av operatören eller som härrör från innehållet på webbplatsen och kommer inte att överlämnas till tredje part utan ditt uttryckliga samtycke.

Wir Weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (zB bei der Kommunikation per e-post) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Cookies

Denna webbplats använder så kallade cookies. Dessa tjänar till att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivare och säkrare. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och sparas i din webbläsare.

De flesta cookies vi använder är giltiga i flera år och förblir lagrade på din enhet tills du tar bort dem. Dessa cookies gör att vi till exempel kan känna igen inställningarna du har gjort och därmed öka användarvänligheten.

Du kan ställa in din webbläsare så att du blir informerad om inställningen av cookies och endast tillåter cookies i enskilda fall, utesluta godkännandet av cookies i vissa fall eller i allmänhet och aktivera automatisk radering av cookies när webbläsaren är stängd. Om cookies inaktiveras kan funktionen på denna webbplats begränsas.

Serverloggfiler

Leverantören av denna webbplats samlar in och lagrar automatiskt information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt skickar till oss. Dessa är:

 • IP-adress
 • Datum / tid
 • kallad sida
 • status
 • User-Agent
 • Hänvisningsadress

 Dessa data raderas automatiskt från webbservern efter en vecka. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera dessa data i efterhand om vi blir medvetna om specifika indikationer på olaglig användning.

Sekretesspolicy för kontaktformulär

Om du skickar oss via kontaktformuläret begär din information från frågeformuläret inklusive dig ange var kontaktuppgifter lagras för att bearbeta begäran och i fallet med följdfrågor med oss. Dessa uppgifter kommer inte att lämnas ut utan ditt medgivande på.

Matomo (intervallanalys)

Följande data samlas in och lagras inom ramen för Matomo:

 • IP -adressen för den begärande datorn (anonymiserad före lagring)
 • Datum och tid för åtkomst
 • webbplatsen från vilken åtkomsten gjordes (referens -URL)
 • namnet och URL: en för den hämtade filen
 • webbläsaren som används (typ, version och språk),
 • datorns operativsystem
 • ursprungsland
 • Antal besök

 Matomo använder cookies som lagras på användarnas datorer och det gör det möjligt att analysera hur användarna använder våra online-erbjudanden. I det här fallet kan pseudonyma användarprofiler av den behandlade data skapas. Kakorna har en retentionstid på en vecka. Informationen som genereras av cookien om din användning av denna webbplats lagras endast på vår server och kommer inte att vidarebefordras till tredje part.

Användare kan när som helst invända mot den anonymiserade datainsamlingen av Matomo-programmet med framtida effekt.

Googles webbfonter

Den här webbplatsen använder så kallade webbteckensnitt som tillhandahålls av Google för enhetlig visning av typsnitt. När du öppnar en sida laddar din webbläsare in de nödvändiga webbteckensnitten i webbläsarens cache för att kunna visa text och teckensnitt korrekt.

För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar. Detta ger Google kunskap om att vår webbplats nås via din IP-adress. Google Web Fonts används i syfte att få en enhetlig och tilltalande presentation av vårt onlineerbjudande. Detta representerar ett legitimt intresse i den mening som avses i artikel 6 (f) GDPR.

Om din webbläsare inte stöder webbteckensnitt kommer ett standardteckensnitt att användas av din dator.

Mer information om Googles webbfonter finns i https://developers.google.com/fonts/faq och i Googles sekretesspolicy: https://www.google.com/policies/privacy

SSL-kryptering

Denna webbplats använder SSL-kryptering av säkerhetsskäl och för att skydda överföring av konfidentiellt innehåll, till exempel förfrågningar som du skickar till oss som webbplatsoperatör. Du kan känna igen en krypterad anslutning genom att webbläsarens adressrad ändras från «http: //» till «https: //» och med låssymbolen i din webbläsarrad. Om SSL-kryptering är aktiverad kan data som du skickar till oss inte läsas av tredje part.

Användning av Googles webbplatssökning

Vår webbplats använder "Googles webbplatsfunktioner för webbplatser". Leverantören är Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Termerna man söker efter skickas via ett formulär till databasen för att kunna mata ut möjliga resultat. Ingen sökstatistik (vem, när, vad sökte) registreras dock på webbplatsen.

browser plugin

Du kan förhindra lagring av cookies genom att ställa in din webbläsarprogramvara i enlighet därmed. Vi vill dock påpeka att du i det här fallet kanske inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i sin fulla omfattning. Dessutom kan du hindra Google från att samla in data som genereras av kakan och som hänför sig till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och från att behandla denna data av Google genom att ladda ner webbläsarpluggen som är tillgänglig under följande länk och installera : https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Integration av tjänster och innehåll för tredje part

Vi använder innehålls- eller tjänsteerbjudanden från tredjepartsleverantörer inom vårt onlineerbjudande baserat på våra legitima intressen (dvs. intresse för analys, optimering och ekonomisk drift av vårt onlinebud i den mening som avses i art. 6 st. 1 lit. Integrera tjänster som t.ex. som videor eller teckensnitt (nedan kallat enhetligt "innehåll"). Detta förutsätter alltid att tredjepartsleverantörer av detta innehåll uppfattar användarnas IP-adress, eftersom de inte skulle kunna skicka innehållet till sin webbläsare utan IP-adressen. IP -adressen krävs därför för att visa detta innehåll. Vi strävar efter att endast använda innehåll vars respektive leverantörer endast använder IP -adressen för att leverera innehållet. Tredjepartsleverantörer kan också använda så kallade pixeltaggar (osynlig grafik, även känd som "webbfyrar") för statistiska eller marknadsföringsändamål. «Pixeltaggarna» kan användas för att utvärdera information som besökartrafik på sidorna på denna webbplats. Den pseudonyma informationen kan också lagras i cookies på användarens enhet och kan bland annat innehålla teknisk information om webbläsaren och operativsystemet, hänvisande webbplatser, besökstid och annan information om användningen av vårt online -erbjudande, och kan också länkas till sådan information från andra källor.

Säkerhetsåtgärder

I enlighet med artikel 32 i GDPR, med hänsyn tagen till teknikens ståndpunkt, genomförandekostnaderna och typen, omfattningen, omständigheterna och ändamålen med behandlingen samt den olika sannolikheten för förekomst och svårighetsgrad av risken för rättigheter och friheter för fysiska personer, gör vi lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en skyddsnivå som är lämplig för risken; Åtgärderna inkluderar i synnerhet att säkra konfidentialitet, integritet och tillgänglighet av data genom att kontrollera fysisk åtkomst till uppgifterna, liksom åtkomst, inmatning, överföring, säkerställa tillgänglighet och separering av dem. Dessutom har vi inrättat förfaranden som garanterar utövandet av registrerade rättigheter, radering av data och reaktion på datahot. Vidare tar vi hänsyn till skyddet av personuppgifter redan vid utveckling eller val av hårdvara, programvara och procedurer, i enlighet med principen om dataskydd genom teknikdesign och dataskyddsvänliga standardinställningar (artikel 25 GDPR).

Ändringar i sekretesspolicyen

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna sekretesspolicy från tid till annan för att följa gällande lagkrav eller för att genomföra ändringar i våra tjänster i sekretesspolicyen, till exempel: Till exempel när nya tjänster införs. Ditt nya besök kommer att omfattas av den nya integritetspolicyen.

För mer information

Ditt förtroende är viktigt för oss. Därför vill vi ge dig ett svar när som helst. Om du har några frågor om att denna sekretesspolicy inte kunde svara eller om du vill ha mer fördjupad information, kontakta oss när som helst.

Källa: Delar av denna dataskyddsdeklaration kommer från e-recht24.de 


Världens kyrka i hela världen
8000 Zürich
Schweiz

 

E-post:    info@wkg-ch.org
Internet: www.wkg-ch.org