Att uppfylla lagen

363 uppfyller lagen"Det är verkligen ren nåd att du är rädd. Du kan inte göra något annat än acceptera med självförtroende vad Gud ger dig. Du förtjänar inte det genom någon åtgärd; för att Gud inte vill att någon ska kunna åberopa sina egna prestationer inför honom "(Efeser 2,8-9 GN).

Paulus skrev i romarna 13, 10 "Kärlek skadar inte grannen; så nu är lagens kärlek uppfyllelse "(Zürcherbibel). Det är intressant att vi i grunden tenderar att vända det där fyndet. Särskilt i relationer vill vi veta vad vi är. Vi vill kunna se tydligt, för att ställa en standard, som vi står med de andra. Tanken att lagen är sättet att uppfylla kärlek är mycket lättare att mäta, lättare att hantera än tanken att kärlek är sättet att uppfylla lagen.

På detta sätt att tänka finns det problemet att en person kan uppfylla lagen utan att älska. Men man kan inte älska utan att därmed uppfylla lagen. Lagen ger instruktioner om hur en person som älskar kommer att uppträda. Skillnaden mellan lag och kärlek är att kärleken fungerar inifrån, en person ändras från insidan; lagen påverkar däremot endast det externa, det yttre beteendet.

Det beror på att kärlek och lag har mycket olika idéer. En person som styrs av kärlek behöver inte instruktioner om hur man uppför sig kärleksfullt, men en lagledd person behöver det. Vi är rädda för att vi utan goda riktlinjer, såsom den lag som tvingar oss att agera ordentligt, inte kommer att uppträda i enlighet därmed. Sann kärlek är emellertid inte villkorlig, den kan inte tvingas eller tvingas. Den ges fritt och fritt, annars är det inte kärlek. Det kan vara vänligt accepterande eller erkännande, men inte kärlek, för kärlek är inte ett villkor. Antagande och erkännande är vanligtvis betingade och ofta förvirrade med kärlek.

Det är därför vår så kallade "kärlek" är så lätt överväldigad när de människor vi "älskar" inte uppfyller våra förväntningar och krav. Denna typ av "kärlek" är egentligen bara erkännande som vi ger eller håller beroende på beteende. Många av oss har behandlats av våra föräldrar, lärare och överordnade på det här sättet, och vi behandlar ofta våra barn så förlorade i tanken.

Kanske är det därför vi känner oss så obekväma över tanken att tro på Kristus har överträffat lagen. Vi vill mäta andra med något. Men om de räddas av nåd genom tro, vad de egentligen är, så behöver vi inte längre en skala. Om Gud älskar dem trots deras synder, hur kan vi så lite uppskatta dem och hålla tillbaka kärlek från dem, om de inte handlar enligt våra idéer?

Jo, den goda nyheten är att vi alla är räddade av nåd endast genom tro. Vi kan vara väldigt tacksamma för det eftersom ingen utom Jesus har nått frälsningens mått. Tack gud för hans ovillkorliga kärlek genom vilken han förlorar oss och förvandlar oss till Kristi natur!

Gebet

Himmelsk Fader, du är den levande lagen och den levande kärleken, för att du är kärlek genom och genom. Vi ser och visar denna kärlek endast delvis för att vi bara delvis ser det. Snälla hjälp oss att se fram emot Jesu offer för att vi ska förstå den roll kärlek som hon har i vårt arbete. I Jesu namn ber vi Amen

av Joseph Tkack


pdfAtt uppfylla lagen