Mysterier och hemligheter

I hedniska religioner var mysterier hemligheter som endast öppnades för de som introducerades i sitt system av dyrkan. Dessa hemligheter gav förmodligen dem makt och förmåga att påverka andra, och de skulle inte bli uppenbarade för någon annan. De utropades förvisso inte. Sådan kraftfull kunskap var farlig och måste hållas hemlig till varje pris.

Det motsatta är fallet med evangeliet. I evangeliet är det det stora mysteriet om vad Gud har gjort i och genom mänsklig historia, som uppenbaras för alla tydligt och fritt, i stället för att bli höll hemlighet.

I vårt engelska språk är ett mysterium en del av ett pussel som måste hittas. I bibeln är dock ett mysterium något som är sant, men det mänskliga sinnet kan inte förstå förrän Gud avslöjar det.

Paulus beskriver alla dessa saker som mysterier som suddig i tiden före Kristus, men de var full avslöjas i Kristus - (. Rom 1) mysterium tro (3,16 Tim 11,25.), Mysteriet med härdningen av Israel, mysterium Guds plan för mänskligheten (1 Cor. 2,7), vilket är samma som mysteriet med Guds vilja (Ef. 1,9) och mysteriet med uppståndelsen (1 Cor. 15,51).

När Paulus predikade mysteriet öppen, gjorde han två saker: För det första, förklarade han att det som anges i Gamla testamentet, i Nya Testamentet blev verklighet. För det andra motsatte han sig idén om ett dold mysterium och sade att det kristna mysteriet var ett avslöjat mysterium, publicerat, proklamerat för alla och trodde av de heliga.

I Kolosser 1,21-26 skrev han: Och du, som du en gång var alienerad och fiender i era onda gärningar, 1,22 han nu försonat med döden av hans dödliga kropp, att han presentera heliga och fläckfria och obefläckade inför hans ansikte; 1,23 om du fortsätter i tron, som grundades och fast, och inte bort från hopp om det evangelium som ni har hört och som predikade för varje varelse under himlen. Jag blev hans tjänare, Paul. 1,24 Nu gläder jag mig över lidanden som jag lider för din skull, och i mitt kött vad som saknas i Kristi lidanden, för hans kropp, som är kyrkan. 1,25 din tjänare har jag blivit genom ministeriet som Gud har gett mig, att jag skulle predika för dig hans ord riklig, 1,26 Även mysteriet som har blivit fördold åldrar och från generationer, men nu har blivit uppenbarad för hans heliga.

Gud ringer och beställer oss att arbeta för honom. Vår uppgift är att göra Guds osynliga rike synligt genom troligt kristent liv och vittnesbörd. Kristi evangelium är evangeliet om Guds rike, den goda nyheten om rättvisa, fred och glädje i Helligånden genom gemenskap och lärjunglighet med vår levande Herre och Frälsare. Det ska inte hållas hemligt. Det bör delas med alla och proklameras till alla.

Paulus fortsätter: ... till vilken Gud ville förkunna, vad är detta härliga mysterium bland hedningarna, nämligen Kristus i er, höjden av härlighet. 1,28 Vi ber och uppmanar alla människor och lär alla människor i all visdom så att vi gör varje person perfekt i Kristus. 1,29 För det är jag kämpar och brottas med kraften hos den som är kraftfull i mig (Column 1,27-29).

Evangeliet är ett budskap om Kristi kärlek och hur han ensam befriar oss från skuld och förvandlar oss till att likna Kristus. Som Paulus skrev till kyrkan i Filippi: Men våra medborgerliga rättigheter är i himlen; Och vi väntar ivrigt på Frälsaren, Herren Jesus Kristus, 3,21 vår förnedringskropp blir att han skulle vilja hans härliga kropp genom den kraft med vilken han kan dämpa allting (Phil. 3,20-21).

Evangeliet är verkligen något att fira. Synd och död kan inte skilja oss från Gud. Vi borde ändras. Våra härliga kroppar kommer inte att förfallna, de behöver inte mat, de kommer inte att bli gamla eller skrynkliga. Vi kommer att uppvakas som Kristus i kraftfulla andliga kroppar. Mer än det är bara inte känt. Som Johannes skrev: Älskade, vi är redan Guds barn; men det har ännu inte blivit klart vad vi ska vara. Men vi vet att när det är uppenbart, blir vi som han; för att vi kommer att se honom som han är (1 Joh. 3,2).

av Joseph Tkach


pdfMysterier och hemligheter